ตัวอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บทหารเสือ น๊ะจ๊ะ

15 มกราคม 2556

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา

                               
ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

        เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้

13 พฤศจิกายน 2555

1.นาย จิรโรจน์ หัวใจฉ่ำ 554189010
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
2.น.ส. สุทธิญา ชลวิถี    554189013
ลำบากวันนี้สบายในวันหน้า